Waardecreatie door scheiden en drogen

Specialist in scheiden en drogen

Het drogen van diverse stromen, met name reststromen, tot een herbruikbaar product of zelfs een nieuwe grondstof levert een enorme winst op voor het milieu. Daarnaast zorgt ons droogproces dat uw product wordt omgezet in een waardevol eindproduct. Kortom een Win Win situatie, voor uw bedrijf en ons milieu!

Onze activiteiten

Van reststroom tot (her)bruikbare producten

Aanvankelijk richtte wij ons op de diervoederindustrie. De afgelopen jaren hebben wij ons als pionier op het gebied van scheiden en drogen echter gespecialiseerd in het verwerken van uiteenlopende producten en reststromen. Het gaat in deze altijd om stromen die na ons verwerkingsproces opnieuw inzetbaar zijn voor andere doeleinden.

CO2 uitstoot nihil

Wij tonen innovatief ondernemerschap.

Aan de ene kant streeft onze overheid naar een forse beperking van de CO2 uitstoot en aan de andere kant geldt een even drastische reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. De maatschappelijke druk neemt toe.

Al ruim 10 jaar geleden besloten wij om binnen ons verwerkingsproces géén gebruik te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas. Wij investeren continue in het verduurzamen van ons verwerkingsproces. Een goed voorbeeld hiervan is onze Biomassa centrale. Hiermee zijn wij tegenwoordig zelfs in staat om duurzame groene energie op te wekken voor ons verwerkingsproces.

GMP gecertificeerd

Voedselveiligheid voor mens en dier

Het verwerkingsproces van scheiden en drogen is volledig transparant. Wij drogen op een maatschappelijk en milieuverantwoordelijke manier voor de wereld van morgen. Wij zijn ook door securefeed als leverancier geaccepteerd.

Wij verwerken strikt conform de afspraken tussen branchegenoten en afnemers. Het bewijs hiervan is ons GMP certificaat (registratienummer 20233).

Machinebouw

Met dertig jaar ervaring

Met meer dan dertig jaar ervaring, beschikken wij over alle kennis die nodig is om zelfstandig te blijven innoveren binnen onze verwerkingsprocessen. Wij zijn dan ook de enige in onze markt die in staat zijn om deze unieke kennis in te zetten voor het in opdracht ontwerpen, installeren en onderhouden van verschillende soorten maatwerk drogers.